תמיד בשבילכם

2019 הטבעוני זה אנחנו 

"עולם שיש בו הכל"